Om oss

Narvik Pistolklubb ble etablert i 1959 og tilholdssted da var på Furumoen Skytebane sammen med Narvik Skytterlag. I dag har man hoveddelen av sin virksomhet i pistolskytebanen i underetasjen i Idrettens Hus, her har man hatt tilhold i provisoriske lokaler fra 1968 til nytt skytesenter stod klart i 1984.

 

Klubben har også hatt avtale med Forsvaret om bruk av Elvegårdsmoen Skytefelt, her har tilgangen til skytebaner vært begrenset i perioder på grunn av stor øvingsaktivitet.

 

I Beisfjord har det tidligere vært drevet utendørs skyting i grustakene, men denne avtalen er avsluttet da grunneier ikke ønsket å forlenge den.

 

Narvik Pistolklubb har jevnlig avholdt både treningsskyting samt konkurranser og stevner i større og mindre omfang. Her nevner vi spesielt VU-treffen som har lagt brakk i noen år, men som nå skal arrangeres igjen i 2017.

 

Pistolklubben har til tider hevdet seg rimelig godt både i nord-norske-, samt norgesmesterskap.