Årsmøte 2018

Til medlemmene i Narvik Pistolklubb

 

Innkalling til årsmøte i Narvik Pistolklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Narvik Pistolklubb.

Årsmøtet avholdes den 22.02.18 kl 1900 på skytebanen – idrettens hus.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 08.02.18 til narvik.skyting@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på skytebanen/oppslagstavle, idrettens hus.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret NPK